தமிழ்நாடு அரசு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை - கல்வி உதவித்தொகை திட்டம்
மாணவ மாணவியர் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யும் முறை

TN ADW Scholarship Registration Portal


 Portal Link

Demo Video

'புதியதோர் உலகம் செய்வோம்'
We will create a brave new world